09.11.15 SICID - DIFFUSIONE DEPOSITI TELEMATICI NEL DISTRETTO DI TORINO AL 31 OTTOBRE 2015

09.11.15 SICID - DIFFUSIONE DEPOSITI TELEMATICI NEL DISTRETTO DI TORINO AL 31 OTTOBRE 2015


 
Depositi complessivi Depositi dei soli atti di parte                
                       
TORINO          167.867 TORINO        78.915                
CUNEO           32.148 ALESSANDRIA        16.553                
ASTI           31.020 ASTI        15.519                
ALESSANDRIA           30.226 CUNEO        14.975                
NOVARA           27.954 NOVARA        14.344                
IVREA           27.468 IVREA        13.177                
VERBANIA           22.967 VERBANIA        11.905                
VERCELLI           17.973 VERCELLI        10.623                
BIELLA           15.924 BIELLA          7.244                
AOSTA             9.991 AOSTA          5.375                
CAP TO             5.752 CAP TO          4.416                
                       
                       
TOTALI di cui avvocati:   TOTALI gen-feb2015 mar-apr2015 mag-giu2015 lug-ago2015 set-ott2015 Variazione % bimestre precedente
            5.752        4.416 CAP TO Parte        4.416 171 142 312 1165 2626 125,41 %
      Magistrato        1.336 312 283 225 212 304 43,40 %
           30.226      16.553 ALESSANDRIA Parte       16.553 3138 3713 3778 2255 3669 62,71 %
      Magistrato       13.673 2758 3205 2771 1808 3131 73,17 %
            9.991        5.375 AOSTA Parte        5.375 927 1185 1254 782 1227 56,91 %
      Magistrato        4.616 922 1074 1063 578 979 69,38 %
           31.020      15.519 ASTI Parte       15.519 2726 3453 3412 2209 3719 68,36 %
      Magistrato       15.501 3221 3868 3396 1976 3040 53,85 %
           15.924        7.244 BIELLA Parte        7.244 1203 1698 1461 968 1914 97,73 %
      Magistrato        8.680 1799 1686 1777 1377 2041 48,22 %
           32.148      14.975 CUNEO Parte       14.975 2670 3359 3305 2119 3522 66,21 %
      Magistrato       17.173 3152 3688 3799 2765 3769 36,31 %
           27.468      13.177 IVREA Parte       13.177 2273 2989 2870 1931 3114 61,26 %
      Magistrato       14.291 2501 3232 3154 2133 3271 53,35 %
           27.954      14.344 NOVARA Parte       14.344 2663 3316 3279 1765 3321 88,16 %
      Magistrato       13.610 2472 3159 3232 1745 3002 72,03 %
         167.867      78.915 TORINO Parte       78.915 14608 18457 16652 10145 19053 87,81 %
      Magistrato       88.952 19241 21123 19204 11329 18055 59,37 %
           22.967      11.905 VERBANIA Parte       11.905 2380 2490 2559 1609 2867 78,19 %
      Magistrato       11.062 2274 2511 2460 1767 2050 16,02 %
           17.973      10.623 VERCELLI Parte       10.623 1961 2370 2520 1433 2339 63,22 %
      Magistrato        7.350 1140 1718 1665 1220 1607 31,72 %